Knihovna pro dějiny letectví

Historie letectví

Webové stránky, které byly založeny v roce 2013 pod německým názvem »Digitale Luftfahrt Bibliothek«, jsou digitální specializovanou knihovnou pro historii letectví. Tato knihovna nabízí možnost zkoumat historické dokumenty, staré mapy a vzácné knihy o historii letectví v Evropě. Většina obsahu je k dispozici v němčině, protože velká část literatury o chronologii letectví v Německu byla zničena druhou světovou válkou. Přestože v německých státních a univerzitních knihovnách je mnoho historických knih o letecké technice, literatura o historii řízení letového provozu, vzniku leteckých sportů nebo výstavbě letišť je zapomenuta.

Webová stránka »Digitale Luftfahrt Bibliothek« si klade za cíl zpřístupnit zapomenuté a neznámé dokumenty, například letecké příručky, letecké mapy a historické časopisy. Na německých stránkách je k dispozici kompletní vydání časopisu »Flugsport«, který vycházel v letech 1909 až 1944. Tyto časopisy informují zejména o mezinárodní historii létání vzducholodí, motorového létání, létání na kluzácích, létání modelů a vojenského letectví. Kromě německých webových stránek byly vytvořeny také speciální webové stránky v nizozemštině, které poskytují informace o zeměpisné poloze starých letišť a bývalých letišť.


Letiště - Airport - Bratislava Vajnory

Letiště - Airport - Bratislava Vajnory


Letiště - Airport - Brno Černovice

Letiště - Airport - Brno Černovice


Letiště - Airport - Karlovy Vary

Letiště - Airport - Karlovy Vary


Letiště - Airport - Košice

Letiště - Airport - Košice


Letiště - Airport - Mariánské Lázně

Letiště - Airport - Mariánské Lázně


Letiště - Airport - Praha

Letiště - Airport - Praha


Letiště - Airport - Užhorod

Letiště - Airport - Užhorod


Legenda a vysvětlení značek

Legenda a vysvětlení značek


Všechny mapy jsou kopiemi z Mezinárodní letecké informační publikace, kterou v roce 1931 vydala Imprimerie Crété v Paříži. Na 440 stranách najdete informace o všech známých letištích a letištních plochách po celém světě. Podrobně je popsáno každé velké komerční letiště, ale i každá malá přistávací plocha. Popis obvykle zahrnuje historickou vizuální přibližovací mapu nebo mapu letiště s odkazy na příslušné souřadnice, rádiové frekvence a zvláštní zeměpisné překážky. Pro místní historiky i letecké historiky, kteří chtějí získat historické informace o bývalých letištích z původní literatury, je tato kniha ideálním zdrojem informací. Kniha vyšla ve třech jazycích, v angličtině, francouzštině a němčině.


© Digitale Luftfahrt Bibliothek | Katalog knihovny | Tato stránka byla aktualizována 16. května 2022